Bij welke pijnklachten kan Oefentherapie Cesar-Mensendieck je helpen?

Aspecifiek (pijn zonder vindbare oorzaak)

 • Pijn in:
  • hoofd, nek, schouder, elleboog, pols/hand, bovenrug, lage rug,  bekken, heup, knie, voet, etc, etc....

Specifiek (pijn als gevolg van een andere ziekte of aandoening)

 • Wervelkolom:
  • o.a. hernia, scoliose (zijwaartse bocht in de rug), bechterew, scheuermann, whiplash
 • Hele lichaam:
  • o.a. multipele sclerose (MS), artrose, reuma, fibromyalgie, ochtendstijfheid, CANS/RSI

YouTube

Oefentherapie Cesar-Mensendieck bij chronische pijn vicieuze cirkel doorbreken

Waarom juist Oefentherapie Cesar-Mensendieck bij (chronische) pijn?

✓ Pijnklachten, vooral langer bestaande, worden vaak geheel of gedeeltelijk veroorzaakt of in stand gehouden door ongunstige houding en bewegingspatronen. Door die te optimaliseren kun je vaak een groot deel, of alle klachten oplossen. Oefentherapeuten zijn hier specialisten in!

✓ Oefentherapie kan je begeleiden als je door een chronische aandoening moet leren omgaan met jouw pijn

✓ Er wordt gewerkt aan oefeningen met je eigen lichaam (zonder apparaten) met een rustige opbouw. Daardoor is de kans op overbelasting en daardoor nog meer pijn zeer klein

✓ Het met deze oefeningen oplossen van disbalans in de spieren brengt je lichaam meer in balans en vermindert pijn. Dit doen we door spieren te versterken of juist te rekken

✓ Elk onderdeel of activiteit uit het dagelijks leven kan onderzocht en verbeterd worden, zowel thuis als op de werkplek! 

Het resultaat voor jou!

✓ Minder of zelfs geen pijn meer ervaren

✓ Als de pijn blijvend is , heb je geleerd hoe je hier goed mee kunt leven

✓ De pijn beperkt je dagelijks leven niet meer 

✓ Je lichaam is in balans

Ontspanning ademhalingsoefeningen oefentherapie Bolsward

Acute pijn of chronische pijn, en wat doe je eraan? Je ziet het in deze video

Wat is pijn?

Iedereen heeft wel eens pijn. Het geruststellende van de meeste pijn is dat het snel overgaat.  Pijn is een natuurlijk beschermingsmechanisme van het lichaam. Acute pijn heeft meestal een duidelijke oorzaak, bijvoorbeeld een verwonding of infectie. 

Naarmate je langer pijn hebt en zeker als je pijn toeneemt, is de gedachte dat deze pijn nooit meer over zal gaan niet fijn. Als deze pijn dan ook nog leidt tot vermoeidheid, slapeloosheid, prikkelbaarheid en eenzaamheid is dat erg vervelend en steeds minder goed vol te houden. We spreken van chronische pijn, wanneer pijnklachten langer dan 3 maanden blijven bestaan. Er is dan geen één op één relatie (meer) met het oorspronkelijke letsel.

Vaak zijn er meerdere redenen waarom de pijn blijft. Dit is in iedere situatie anders. Belangrijk is om inzicht te krijgen in uw persoonlijke situatie. Gelukkig is er met de juiste begeleiding en aanpak meestal goed iets aan te doen! 

Zowel met acute, als met chronische pijn kun je bij Oefentherapie Bolsward terecht!

Netwerk chronische pijn

Sinds 2013 zijn we aangesloten bij het netwerk chronische pijn. We behandelen volgens het protocol chronische pijn en richten ons sterk op het omgaan met de pijn en een nieuwe balans vinden.

Dit houdt in dat we nauw samenwerken met reumatologen, anesthesiologen en pijnteams en revalidatieartsen. Een op de vijf volwassenen lijdt aan Chronisch pijn. De pijn heeft vaak een sterk negatieve invloed op slapen, dagelijks functioneren en kwaliteit van leven.

In de behandeling kijken we wat chronische pijn en de gevolgen daarvan voor u betekenen en op welke manier u hiermee anders kunt omgaan. Het uiteindelijke doel is dat u zelf invloed leert uitoefenen op de pijn, beter kunt functioneren en een betere kwaliteit van leven ervaart. Bij sommige mensen kan door anders met de pijn om te gaan, pijn vermindering bereikt worden.

Waar bestaat de therapie uit in de praktijk?

De behandeling kan uit de volgende onderdelen bestaan:

1. Leren omgaan met de pijn
Om goed met de pijn en de gevolgen om te kunnen gaan, is het belangrijk om te weten hoe pijn precies werkt. Hoe ontstaat pijn en welke factoren hebben invloed op pijn? Daarbij wordt gekeken naar uw eigen situatie. U krijgt informatie over pijn en u leert manieren waarop u zelf invloed kunt hebben op de pijn. Denk hierbij aan afleiding zoeken, gedachten over pijn veranderen, ondersteuning vragen en ontspannen.

2. Evenwicht belasting-belastbaarheid
Bij chronische pijn is een gezond evenwicht tussen belasting (dat wat u op een dag doet) en belastbaarheid (dat wat u op een dag aankunt) extra belangrijk. Vaak zien we patronen van overbelasting of onderbelasting. In de behandeling krijgt u handvatten aangereikt voor een gezonde balans. Zoals afwisseling tussen rust en activiteit, bewust kiezen tussen energiegevers en energienemers. Vanuit een goede balans bouwt u uw conditie of de voor u belangrijke activiteiten verder op.

3. Lichaamsbewustwording/ontspanning
Chronische pijn beïnvloedt het dagelijkse bewegen, kost energie en er is vaak sprake van een hogere spierspanning. Leren ontspannen en u bewust worden van lichaamssignalen die iets zeggen over spanning of ontspanning, helpen u bij het leren voelen van grenzen, (bewuste) keuzes maken en beter tegen de pijn kunnen. U wordt zich bewust van de manier waarop u uw lichaam gebruikt en hoe u dit kunt veranderen om beter te functioneren.

Met al deze handvatten leert u gebruikmaken van uw eigen mogelijkheden, vertrouwen in uw eigen lichaam te krijgen en rekening te houden met eventuele beperkingen. Met als resultaat dat u weer grip op uw eigen leven heeft en de activiteiten kunt doen die u belangrijk vindt.

brug met pijl in de juiste richting

Wat kunnen de gevolgen zijn van mijn pijn?

Pijn beïnvloedt, naast je lichaam ook je relaties, werk, vriendschappen, hobby’s en hoe je jouw kwaliteit van leven ervaart. 

Jouw pijn gaat als het ware een eigen leven leiden, met gevolgen voor het dagelijks leven:

 • Je gaat bijvoorbeeld bepaalde bewegingen vermijden uit angst voor de pijn, omdat deze als acute pijn blijft aanvoelen
 • Of je bijt je juist door de pijn heen, wat bij heftige of langdurige pijn moeilijk of niet vol te houden is

Met Oefentherapie Cesar-Mensendieck kan ik je weer grip geven op jouw klachten en waar mogelijk een punt achter de klachten zetten!

Krijg ik vergoeding via mijn zorgverzekering?

Ja!

 • Je kunt zowel met als zonder verwijsbrief een afspraak maken
 • De praktijk is aangesloten bij alle zorgverzekeraars
 • Vergoeding gaat vanuit je aanvullende verzekering voor fysio-/oefentherapie
 • De behandelingen gaan niet van je eigen risico af
 • Hoeveel vergoedingen je krijgt hangt af van je gekozen pakket
  • dit kun je zien in je polis of door te bellen met je zorgverzekering
 • Heb je geen aanvullend pakket kijk dan voor de kosten op de tarievenpagina