Bij welke problemen kan Kinderoefentherapie mijn kind helpen?

Klik hier onder op de leeftijd van je kind...

Kinderoefentherapie evenwicht oprichtreacties opvangreacties

Wat is Kinderoefentherapie?

Kinderoefentherapie is specialisatie binnen de Oefentherapie Cesar-Mensendieck. De gespecialiseerde Kinderoefentherapeut heeft na de HBO opleiding Oefentherapie Cesar-Mensendieck een 2 jarige post HBO opleiding Kinderoefentherapie gevolgd en is een bevoegd therapeut om de motoriek van je kind te verbeteren.

Een Kinderoefentherapeut:

 • helpt kinderen met problemen in zowel de fijne- als grove motoriek
 • onderzoekt en observeert de motoriek nauwkeurig
 • gaat naar de bron en pakt de oorzaak aan
 • sluit de behandelingen aan op de dagelijkse activiteiten
 • zorgt dat kinderen spelenderwijs leren
 • wordt voor ieder kind minimaal 18 x per jaar vergoed
 • heeft geen invloed op het eigen risico

Wat kan ik verwachten van Kinderoefentherapie in de praktijk?

Als een kind wordt aangemeld doorlopen we de volgende stappen:

 1. Het invullen van een intake vragenlijst over je kind
 2. Uitgebreid motorisch onderzoek:
  • motorische testen (wat voor score wordt behaald)
  • motorische observaties (hoe worden de vaardigheden uitgevoerd)
 3. Schrijven van een motorisch onderzoeksverslag + plan
 4. Oudergesprek om het verslag te bespreken
 5. Vervolgbehandelingen om de problemen te verminderen
 6. Evaluatiemoment met opnieuw motorische observaties en testen

Benieuwd naar de ervaringen van anderen met Oefentherapie Bolsward? Lees ze op de reviewpagina!

Kinderoefentherapie fijne motoriek vingerdifferentiatie
Kinderoefentherapie grove motoriek springtouwen

Waar werken we aan in de praktijk?

✓ Het doel  van de behandeling is het vergroten van de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind in zijn eigen sociale en fysieke omgeving. 

✓ Spel en plezier in bewegen staan tijdens een Kinderoefentherapeutische behandeling op de voorgrond! 

✓ Kinderen kunnen door Kinderoefentherapie spelenderwijs leren plezier te krijgen in bewegen en zich verder te ontwikkelen op leeftijdsniveau. 

✓ Er wordt gewerkt aan alle voorwaarden die nodig zijn om een vaardigheid probleemloos te kunnen uitvoeren. Regelmatig zal aan ouders gevraagd worden oefensituaties thuis te herhalen.

Het resultaat voor jouw kind!

✓ Op leeftijds-adequaat niveau kunnen bewegen

✓ Weer mee kunnen komen met klasgenootjes 

✓ Plezier krijgen in bewegen

✓ Zonder moeite de verdere motorische ontwikkeling kunnen doorlopen

Kinderoefentherapie fijne motoriek vingerdifferentiatie

Krijg ik vergoeding via mijn zorgverzekering?

Ja!

 • Kinderoefentherapie wordt voor kinderen vergoed vanuit de basisverzekering. 
 • Voor kinderen heeft dit geen invloed op het eigen risico
 • Ieder kind krijgt 18 keer vergoed vanuit de basisverzekering
 • Na deze 18 keer kan er vergoed worden uit de aanvullende verzekering
 • De praktijk is aangesloten bij alle zorgverzekeraars
 • Heb je recht (meer) op vergoeding?  kijk dan op de tarievenpagina