De Oefentherapeut Cesar-Mensendieck...

...is specialist in houding en beweging
...zoekt naar de oorzaak, en pakt deze samen met jou aan
...richt zich op het verminderen en wegnemen van jouw klachten
...is volledig herstel niet mogelijk, dan leer je hoe je zo goed mogelijk kunt functioneren
...kijkt verder dan alleen jouw klacht
...doet meer dan symptoombestrijding
...koppelt de behandeling aan jouw dagelijkse activiteiten
...zoekt samen met jou naar verbeterpunten in je houding, om overbelasting te voorkomen
...maakt van jou je eigen therapeut
...geeft jou tips en oefeningen mee om je lichaam beter te leren kennen, begrijpen en trainen
...leert jou herhaling van klachten in de toekomst te voorkomen

Inhoud van de therapie

Het eerste consult

Deze bestaat uit een intakegesprek, bewegingsonderzoek en aanvullende testen om inzicht te krijgen in de aard van de klacht.  Daarna wordt het behandelplan opgesteld.

Vervolg consulten
Gedurende de verdere begeleiding krijg je een uitgebreid aanbod aan oefeningen en adviezen. Deze zijn gericht op jouw klacht, lichaam en dagelijks leven. In de praktijkruimte wordt veel gewerkt met spiegels, zodat je zelf de spierwerking, houdingen en bewegingen goed kunt zien. De spiegel is een tijdelijk hulpmiddel dat de bewustwording en het leerproces stimuleert. Het gaat om zelf voelen, zelf ervaren, en daarna het zelf toepassen van het geleerde. Elke individuele behandeling duurt +/- 30min

Huiswerk oefeningen en tips
Om resultaat te bereiken is het een vereiste dat deze oefeningen ook thuis gedaan worden tussen de behandelmomenten in. De behandeling wordt afgestemd op jouw persoonlijke omstandigheden waar nodig.

Samenvoeging tot Oefentherapeut Cesar-Mensendieck

De twee beroepen (Cesar- en Mensendieck therapeut) zijn in de loop van de tijd steeds meer naar elkaar toe gegroeid. De beroepsvereniging spreekt dan ook van "de Oefentherapeut" in plaats van twee strikt gescheiden beroepen Cesar en Mensendieck therapeut.

Sinds het hoger onderwijs (hbo)  is omgevormd naar de Bachelor-Master (BaMa) structuur zijn de opleidingen Mensendieck en Cesar 4-jarig van duur en mogen afgestudeerde studenten de internationale titel “Bachelor of Health” voeren.

logo vvocm oefentherapeut cesar mensendieck
logo oefentherapeut cesar

De doelstelling van Oefentherapie Cesar-Mensendieck is...

"Het voorkomen, verminderen, opheffen en/of compenseren van ziekte, aandoeningen, stoornissen en beperkingen en/of handicaps, die verband houden met het steun- en bewegingsappraat en de functioneel daarbij betrokken organen en regelsystemen"

Geschiedenis Oefentherapie Mensendieck

De methode Mensendieck is ontwikkeld door Bess Mensendieck, geboren in 1864 in Duitsland. Omstreeks 1895 ontwikkelde Bess Mensendieck haar eigen bewegingsleer. Rond de eeuwwisseling begon Bess haar ideeën te toetsen door mensen van verschillende leeftijden te behandelen. Haar ervaringen stelde ze op schrift. In Duitsland en Noorwegen leidde zij leerlingen op die zich voor haar methode interesseerden en deze wilden uitdragen.

In Duitsland werd in enkele steden met een Mensendieck-opleiding begonnen.
Bij het uitbreken van de tweede wereldoorlog vertrok Bess naar de Verenigde Staten. Hier bouwde zij een grote praktijk op. Haar laatste levensjaren bracht ze door in New York, waar zij in 1957 op 93-jarige leeftijd is overleden.

In de loop der jaren is de methode-Mensendieck uitgegroeid naar ene preventieve en curatieve therapie voor iedereen. Bess Mensendieck legde de nadruk op het 'bewust maken, en de eenheid van lichaam en geest, deze elementen hebben nog steeds een belangrijke plaats in de methode.

zwartwit logo oefentherapie mensendieck
logo oefentherapeut cesar

Geschiedenis Oefentherapie Cesar

Marie Cesar (1894-1975) ontwikkelde de grondslag van het beroep van oefentherapeut Cesar. Van 1925 tot 1927 volgt zij in Amsterdam een opleiding Mensendieck en nadien nog verschillende cursussen bij mevrouw Bess Mensendieck zelf. Naast haar eigen praktijk in Amersfoort was zij aanvankelijk werkzaam als docente aan de opleiding Mensendieck. In haar loopbaan had Marie Cesar soms tegenstrijdige opvattingen over bewegen leren kennen en zij streefde ernaar om deze verschillende opvattingen, waaronder die van Bess Mensendieck, te integreren. In 1937 richtte zij haar eigen opleiding op.

Eind 1965 trad zij terug van de opleiding Cesar en in 1967 volgde de uitgave van haar boek “De bewegingsleer Cesar; norm en doelstelling”. Haar jongste zoon volgde de opleiding van zijn moeder en was vervolgens als docent verbonden aan de opleiding oefentherapie Cesar tot zijn pensionering in 1983.